Protetyka – szansa na nowy, piękny uśmiech!

protezProtetyka to dziedzina stomatologii zajmująca się odbudową utraconych zębów, zmianą ich kształtu i koloru oraz przebudową zgryzu przywracając Pacjentowi estetykę i prawidłową funkcję żucia. W naszej placówce podchodzimy do tego leczenia indywidualnie i kompleksowo. Zdobycze dzisiejszej stomatologii dają nam szeroki wachlarz możliwości zastosowania odpowiedniej metody dla danego przypadku.

Nowoczesna protetyka stomatologiczna to dziś nie tylko uzupełnianie braków zębowych i przywracanie prawidłowej funkcji zębów. Piękny i zdrowy uśmiech to nasza wizytówka, powoduje że jesteśmy bardziej pewni siebie , co niewątpliwie pomaga w relacjach interpersonalnych. Dlatego współczesny pacjent wiąże z leczeniem protetycznym oczekiwania nie tylko przywrócenia, ale wręcz wyraźnej poprawy estetyki własnego uzębienia.

Protetyka to jedna z najbardziej „twórczych” gałęzi stomatologii, pozwala bowiem korzystać z całego wachlarza możliwości leczenia. Dzięki temu oferuje wiele rozwiązań wariantowych. Rozwiązania te przedstawiamy naszym Pacjentom po wnikliwym badaniu klinicznym, uzupełnionym badaniami dodatkowymi, takimi jak np. zdjęcie radiologiczne, analiza modeli diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, a przede wszystkim po wysłuchaniu Państwa oczekiwań związanych z rehabilitacją protetyczną. Zawsze staramy się znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązanie, a ostateczna decyzje podejmuje Pacjent w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Utrata nawet jednego zęba powoduje szereg niekorzystnych zmian w układzie stomatognatycznym, które można by porównać do niekorzystnych „reakcji łańcuchowych”. Dochodzi do przemieszczeń pionowych i poziomych zębów pozostałych, co w konsekwencji doprowadza do utraty prawidłowego napięcia łuku zębowego, niekorzystnych bocznych obciążeń pozostałych zębów, powstania patologicznych miejsc kontaktów zębów, tzw. „węzłów urazowych”, a nawet zaawansowanego „zespołu zgryzu urazowego”. Dlatego właśnie nawet pojedyncze braki zębowe powinny być uzupełniane protetycznie.

W Klinice Implantologii i Stomatologii Estetycznej Sypień przeprowadzamy kompleksowe, specjalistyczne leczenie protetyczne obejmujące diagnostykę, planowanie i realizację indywidualnych planów terapeutycznych. Współpracujemy z doświadczonymi technikami dentystycznymi, czuwając nad najwyższą jakością materiałów, z których wykonywane są prace protetyczne.

 

Uzupełnienia stałe w protetyce

To takie uzupełnienia protetyczne, które są „przyklejone” do zębów własnych specjalnymi cementami dentystycznymi i nie ma możliwości swobodnego ich wyjmowania. Dzięki temu zapewniają pacjentowi pełen komfort.Uzupełnienia stałe, prawidłowo wykonane, na prawidłowo przygotowanych zębach własnych użytkownika, w praktyce zapewniają pełną estetykę, bowiem wyglądają i służą jak zęby własne.

Wśród uzupełnień stałych wyróżniamy:

 • wkłady koronowo-korzeniowe: są wykonywane, gdy znacznemu zniszczeniu uległa naturalna korona zęba, a pozostawiony zdrowy korzeń możemy wykorzystać jako „naturalny implant”, w którym mocuje się wkład koronowo-korzeniowy. Na tak przygotowany ząb konstruuje się koronę protetyczną przywracającą prawidłowy wygląd. Są wykonywane ze stopów metali, lub materiałów ceramicznych;
 • licówki: to najczęściej porcelanowe uzupełnienia przyklejane do powierzchni wargowej zębów. Znajdują zastosowanie jako mało inwazyjna metoda poprawy estetyki. Dzięki nim możliwa jest odbudowa po niewielkich urazach, zamaskowanie uporczywych przebarwień, zmiana kształtu zębów-ich wydłużenie lub poszerzenie, korekta koloru. Przed zastosowaniem licówek konieczna jest wnikliwa analiza warunków zgryzowych, gdyż nie u wszystkich pacjentów możliwe jest ich zastosowanie;
 • koronakorony protetyczne:  są trwałym uzupełnieniem osadzonym na oszlifowanych zębach – zarówno żywych jak i martwych. Najczęściej mają one zastosowanie, gdy ząb jest mocno zniszczony, a odbudowa materiałem kompozytowym nie jest wystarczająco mocna.  Korony wykonywane są z porcelany na precyzyjnej podbudowie ze specjalnie do tego celu przystosowanych stopów złota, platyny lub ceramiki. Nowoczesne, komputerowe techniki wykonywania tzw. „czapeczek” na których tworzony jest właściwy ząb, daje możliwość osiągnięcia idealnego dopasowania do zęba. Szczelność przylegania uzupełnienia do tkanek zęba jest istotnym czynnikiem decydującym o trwałości koron. Wytrzymała podbudowa, umieszczona na oszlifowanym zębie, jest całkowicie niewidoczna, dzięki dokładnemu pokryciu porcelaną. Korony poprawiają estetykę, wzmacniają zęby leczone endodontycznie (kanałowo), umożliwiają przebudowę warunków zgryzowych. Korona chroni ząb przed złamaniem i dalszym zniszczeniem oraz doskonale imituje naturalny ząb. W przypadku zębów przednich mogą Państwo skorzystać z koron pełnoceramicznych (na cyrkonie), które pozwalają uzyskać perfekcyjny efekt estetyczny. Korony stanowią też bardzo ważną część leczenia implantologicznego – implant odtwarza część korzeniową zęba, a za funkcjonalność i estetykę odpowiadają właśnie korony protetyczne.
 • mosty protetyczne: są to  to uzupełnienia protetyczne odbudowujące braki zębowe z wykorzystaniem pozostałych zębów. Most protetyczny zbudowany jest z min. 3 połączonych ze sobą koron, których środkowa (tzw. przesło) odbudowuje utracony ząb, a zewnętrzne pokrywają zęby sąsiadujące z luką (tzw. filary). Aby odbudować brak zęba za pomocą mostu protetycznego konieczne jest oszlifowanie sąsiednich zębów, aby móc założyć na nie wyżej wspomniane korony.most

 

 • mosty protetyczne na implantach: Jako alternatywę dla tradycyjnych mostów opartych na naturalnych zębach Pacjenta, od wielu lat z powodzeniem stosuje się mosty oparte na implantach.Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności szlifowania naturalnych zębów Pacjenta będących filarami mostu.

W przypadku braku kilku zębów obok siebie (trzech i więcej) nie zawsze jest potrzeba wprowadzania tylu implantów ile występuje ubytków zębowych. Częstym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest osadzenie mostu na implantach. Wprowadza się wtedy mniej implantów i wykonuje na nich odpowiednią do ilości brakujących zębów – liczbę koron porcelanowych w postaci mostu protetycznego. Most protetyczny oparty na implantach można wykona przy użyciu zarówno standardowych koron porcelanowych na metalu jak i cyrkonowych koron pełnoceramicznych.

 

Uzupełnienia ruchome w protetyce

To uzupełnienia protetyczne wyjmowane z jamy ustnej, co nie jest rozwiązaniem komfortowym, ale w wielu przypadkach jedynym możliwym do zastosowania. Dobór kształtu i koloru zębów jest indywidualny dla każdego pacjenta. Istnieje również możliwość charakterystycznego, indywidualnego ustawienia zębów przednich zgodnie z położeniem zębów własnych pacjenta, które wcześniej utracił.

 • Protezy szkieletowe: wykonywane są one przy brakach zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem. Główną ich cześć stanowi metalowy szkielet zaopatrzony w klamry i ciernie. Klamry odpowiedzialne są za utrzymanie protezy, natomiast ciernie to wypustki opierające się na powierzchniach żujących zębów i przenoszące w ten korzystny i fizjologiczny sposób siły żucia poprzez zęby na kość. Ważną zaletą tego rodzaju protez jest znaczne ograniczenie powierzchni błony śluzowej, która jest przykryta przez protezę;
 • Protezy całkowite należą do grupy tzw. protez osiadających. Mają zastosowanie przede wszystkim w przypadkach całkowitej utraty uzębienia z łuków zębowych. Wykonuje się je z bardzo trwałych materiałów. Zaletą takich protez jest duże podobieństwo do naturalnego uzębienia, nawet z niewielkich odległości. Pacjenci stosujący taki rodzaj uzupełnienia mają możliwość naturalnego uśmiechania się, żucia, ich twarz nie zostaje zniekształcona, co często obserwuje się w przypadku bezzębia. Protezy utrzymują się w jamie ustnej Pacjenta dzięki warstwie śliny pojawiającej się pomiędzy płytą protezy, a bezzębną szczęką tzw. adhezyjne przyleganie i trzymanie się protez całkowitych. W przypadku protezy górnej powierzchnia przylegania jest zwykle wystarczająca do utrzymania protezy. Proteza dolna w związku z dużo mniejszą powierzchnią przylegania trzyma się z reguły gorzej. Należy również pamiętać o tym, że u każdej osoby warunki anatomiczne w jamie ustnej są inne w zależności od ilości i konsystencji śliny oraz od wielkości zaniku kości szczęk. Dlatego też powszechnym problemem są trudności z utrzymywaniem się protez w odpowiednim miejscu, pomimo prawidłowo wykonanej pracy protetycznej.Wadą protez całkowitych osiadających jest również fakt, że podczas ich użytkowania siły żucia przenoszone są bezpośrednio przez błonę śluzową na kość, co w następstwie powoduje ich zanikanie przez wywierany nacisk (kość pod śluzówką kurczy się i zanika). Z biegiem czasu przylegająca początkowo do podłoża proteza staje się coraz bardziej luźna, a jej utrzymywanie w jamie ustanej staje się coraz trudniejsze. Z biegiem czasu przylegająca początkowo do podłoża proteza staje się coraz bardziej luźna. Najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest zamocowanie protez na implantach.
 • Protezy częściowe – osiadające. Ten rodzaj uzupełnień protetycznych stosuje się w przypadku braku niewielkiej liczby zębów górnego lub dolnego łuku. Protezy te pokrywają kość wyrostka zębodołowego, która pozbawiona jest zębów, a także opierają się w przypadku górnego o część podniebienia, lecz nie leżą na całej jego powierzchni. W przypadku łuku braków zębowych w łuku dolnym protezą częściową pokrywana jest także część obszaru pod językiem. Proteza taka jest często mocowana na pozostałych zębach za pomocą klamer, zamków, zatrzasków lub zawiasów, które są elementami metalowymi. Pozwalają uniknąć konieczności stosowania kleju, jednak wśród Pacjentów panuje opinia, że są mało estetyczne przez swoją widoczność w jamie ustnej.
 • Protezy kombinowane – Prace ściśle indywidualizowane, które wykorzystują prace protetyczne stałe i ruchome. Wykonuje się mosty lub korony z elementami specjalnymi (zatrzaski, zasuwy), które odpowiadają wgłębieniom (czyli matrycy) zaprojektowanej w protezie ruchomej. Poprawia to utrzymanie i powoduje bardziej fizjologiczne rozłożenie działających sił. Przy rozleglejszych brakach zębowych stosuje się wkłady dokorzeniowe w resztkowych zębach z czapeczką, która jest wyposażona w zatrzask dopasowujący się do wewnętrznej strony protezy całkowitej. Do takiej konstrukcji również można zastosować implanty bądź korony teleskopowe.

 

Protezy mocowane na implantach

Proteza całkowita „oparta” na implantach, to najkorzystniejsza forma leczenia bezzębia, przede wszystkim ze względu na jej stabilność i wysoki komfort użytkowania.

Protezy stomatologiczne mocowane na implantach zębowych stosuje się najczęściej u Pacjentów całkowicie pozbawionych zębów (bezzębie). Wstawienie tego rodzaju protezy polega w takim przypadku na wszczepieniu kilku implantów zębowych w żuchwie i szczęce, a następnie zamocowaniu protezy za pomocą specjalnych zatrzasków. Protezy mocowane na implantach zębowych stanowią korzystne rozwiązanie pod względem ceny, a także nieporównywalnie większego komfortu użytkowania od tradycyjnych wyjmowanych dentystycznych protez zębowych. W przypadku bezzębia uzupełnieniem protetycznym może być proteza całkowita, oparta na tytanowym łączniku tzw. Locatorze wychodzącym z dziąsła. W protezie zamocowane są zatrzaski, które po założeniu na Locatory powodują, że proteza staje się nieruchoma w ustach.Inna formą leczenia bezzębia  przy pomocy protezy mocowanej na implantach są protezy ruchome stabilizowane na belce. Belka łączy ze sobą implanty wzmacniając je. To rozwiązanie stosujemy przy szczególnie trudnych warunkach kostnych.

Uzupełnienia na implantach są zdecydowanie bardziej komfortowe, pozwalają odzyskać pewność siebie i nie stwarzają problemów pacjentom tak jak standardowe protezy ruchome. Dodatkowo implanty zapobiegają zanikowi kości.

proteza-na-implantach

 

 

Proteza mocowana na IMPLANTACH vs PROTEZA TRADYCYJNA

Korzyści ze stosowania protez    Proteza tradycyjna
  Proteza na  implantach
Poprawiają estetykę twarzygreen tickgreen tick
Imitują naturalne zębygreen tickgreen tick
Stabilnie trzymają się w ustach pozwalając spożywać każdy rodzaj posiłkuRed-crossgreen tick
Można w nich spać bez ryzyka zadławieniaRed-crossgreen tick
Nie ruszają się i nie wypadną podczas mówienia, kichnięciaRed-crossgreen tick
Nie blokują podniebienia co pozwala odczuwać smaki spożywanych potrawRed-crossgreen tick
Są komfortowe w użytkowaniu, nie uciskają dziąsłaRed-crossgreen tick
Nie wymagają kleju do protez w celu ich mocowaniaRed-crossgreen tick
Zapobiegają całkowitemu zanikowi kościRed-crossgreen tick

Instagram

 • 🔥 Best Dental Team 🔥#stomatologia #stomatolog #stomatology #dentysta #dentist #dentistry #implants #implanty #implantologia #photoshoot #implantology #dental #dentalart #dentista #teeth #tooth #photooftheday #clinicstomatology #sypieństomatologia #photography #asystentkastomatologiczna #stomatologiaestetyczna #zęby #leczeniestomatologiczne #higienajamyustnej #higienastomatologiczna
 • Piękny biały uśmiech 💎
#stomatologia #stomatolog #stomatology #dentysta #dentist #dentistry #implants #implanty #implantologia #photoshoot #implantology #dental #dentalart #dentista #teeth #tooth #photooftheday #clinicstomatology #sypieństomatologia #photography #asystentkastomatologiczna #stomatologiaestetyczna #zęby #leczeniestomatologiczne #higienajamyustnej #higienastomatologiczna
 • Happy New Year 2019 #stomatologia #stomatolog #stomatology #dentysta #dentist #dentistry #implants #implanty #implantologia #photoshoot #implantology #dental #dentalart #dentista #teeth #tooth #photooftheday #clinicstomatology #sypieństomatologia #photography #asystentkastomatologiczna #stomatologiaestetyczna #zęby #leczeniestomatologiczne #higienajamyustnej #higienastomatologiczna
 • Christmas in Sypien Stomatologia @#stomatologia #stomatolog #stomatology #dentysta #dentist #dentistry #implants #implanty #implantologia #photoshoot #implantology #dental #dentalart #dentista #teeth #tooth #photooftheday #clinicstomatology #sypieństomatologia #photography #asystentkastomatologiczna #stomatologiaestetyczna #zęby #leczeniestomatologiczne #higienajamyustnej #higienastomatologiczna
 • Mikołajki w Stomatologii Sypień 💪🔥
#stomatologia #stomatolog #stomatology #dentysta #dentist #dentistry #implants #implanty #implantologia #photoshoot #implantology #dental #dentalart #dentista #teeth #tooth #photooftheday #clinicstomatology #sypieństomatologia #photography #asystentkastomatologiczna #stomatologiaestetyczna #zęby #leczeniestomatologiczne #higienajamyustnej #higienastomatologiczna
 • Oferta pracy dla Asystentki Stomatologicznej 
Kontakt: natalia.ryszka@sypien.pl
#stomatologia #stomatolog #stomatology #dentysta #dentist #dentistry #implants #implanty #implantologia #photoshoot #implantology #dental #dentalart #dentista #teeth #tooth #photooftheday #clinicstomatology #sypieństomatologia #photography #asystentkastomatologiczna #stomatologiaestetyczna #zęby #leczeniestomatologiczne #higienajamyustnej #higienastomatologiczna
 • Metamorfoza uśmiechu #stomatologia #stomatolog #stomatology #dentysta #dentist #dentistry #implants #implanty #implantologia #photoshoot #implantology #dental #dentalart #dentista #teeth #tooth #photooftheday #clinicstomatology #sypieństomatologia #photography #asystentkastomatologiczna #stomatologiaestetyczna #zęby #leczeniestomatologiczne #mikroskop #microscope
 • Pamiętajmy o dokładnym szczotkowaniu zębów. #stomatologia #stomatolog #stomatology #dentysta #dentist #dentistry #implants #implanty #implantologia #photoshoot #implantology #dental #dentalart #dentista #teeth #tooth #photooftheday #clinicstomatology #sypieństomatologia #photography #asystentkastomatologiczna #stomatologiaestetyczna #zęby #leczeniestomatologiczne #mikroskop #microscope
 • Dental airplane 😎😉#stomatologia #stomatolog #stomatology #dentysta #dentist #dentistry #implants #implanty #implantologia #photoshoot #implantology #dental #dentalart #dentista #teeth #tooth #photooftheday #clinicstomatology #sypieństomatologia #photography #asystentkastomatologiczna #stomatologiaestetyczna #zęby #leczeniestomatologiczne #higienajamyustnej #higienastomatologiczna

Newsletter

Formularz kontaktowy