Do Państwa leczenia używamy najlepszych dostępnych materiałów i sprzętów oraz możliwie najbardziej aktualnej wiedzy z dziedziny stomatologii. Wykonujemy naszą pracę z najwyższą starannością i w pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy udzielając na nią gwarancje. Masz pewność, że w wypadku problemów możesz liczyć na naszą pomoc.

Czas trwania gwarancji:

 • Implanty (wszczep)– 10 lat
 • Stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty) – 1 rok
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy) – 1 rok
 • Wypełnienie – 1 rok

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy.

Stosowane przez nas procedury mają na celu zapewnić Pacjentowi najwyższy poziom usług stomatologicznych. Wierzymy, że ustalony i zrealizowany z Państwem plan leczenia jest na dzień wykonywanych świadczeń możliwie najlepszym wyborem, jeśli chodzi o Państwa potrzeby, wymagania i możliwości. W ramach gwarancji możliwe jest usuwanie wad technicznych wykonanych prac, jednak jednym z podstawowych warunków skorzystania z gwarancji jest obowiązek przestrzegania przez pacjenta, co półrocznych wizyt kontrolnych i profesjonalnych higienizacji. Gwarancja nie dotyczy natomiast rezultatów samego leczenia, bo tych zagwarantować się nie da i prawo nie przewiduje takiej możliwości. Efekt leczenia zależy, bowiem od wielu czynników, w tym od zdolności regeneracyjnych pacjenta, które są indywidualne i nieprzewidywalne.

Warunki Gwarancji

Odpowiedzialność za długotrwałe efekty leczenia spoczywa również na Pacjencie. Gwarancja wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad, dzięki którym będziesz mógł być spokojny o zdrowie swoich zębów:

 • Badanie kontrolne wykonywane co 6 miesięcy (płatne według aktualnego cennika)
 • Utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej
 • Przestrzeganie zaleceń lekarza
 • Brak jakiejkolwiek obcej ingerencji w wykonaną pracę protetyczną
 • W wypadku leczenie implantologicznego konieczność wykonania kompletnego uzupełnienia implantologiczno-protetycznego oraz uzupełnienia pozostałych istniejących braków zębowych w przeciągu 6 kolejnych miesięcy celem uzyskania równomiernych kontaktów zębowych
 • Gwarancji nie obejmują prace tymczasowe oraz prace zakwalifikowane do braku gwarancji, a które zostały wykonane na życzenie Pacjenta

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • Nie przestrzegania warunków gwarancji
 • Nieszczęśliwych wypadków
 • Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • Schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, nikotynizm, alkoholizm)

OPŁATY ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

 • wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (dane GUS), a jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji – 0,00007.
 • aktualnie opłata za jedną stronę ksera to 30 gr, a za jedną stronę odpisu 5 zł.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuje Czytaj więcej