Jak umówić się na wizytę?

Aby umowić się na wizytę proszę wypełnić formularz lub skorzystać z następujących numerów telefonów:

+48 33 822 71 33
+48 516 018 280
+48 508 895 877

[wpgdprc "Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę."]

Opis wizyty

W naszym Centrum pacjent, który przychodzi na wizytę pierwszy raz, proszony jest o wypełnienie karty pacjenta oraz wywiadu lekarskiego i rozbudowanego stomatologicznego, po czy wykonywane jest zdjęcie pantomograficzne – OPG czyli tak zwana panorama.

Następnie asystentka stomatologiczna zaprasza pacjenta do gabinetu, gdzie lekarz przeprowadza badanie stomatologiczne i dalszą część wywiadu. Podczas spokojnej rozmowy pacjent  przedstawia swoje oczekiwania i dolegliwości.

W trakcie pierwszej wizyty wykonywane są również często wyciski pod modele diagnostyczne do dalszej analizy, zdjęcia wewnątrz ustne lustrzankami cyfrowymi i jeśli istnieje taka konieczność tomografia komputerowa 3D CT.

Dbając o wysoki standard i zadowolenie pacjenta wszystkie te procedury niezbędne są do kompleksowego zdiagnozowania oraz ustalenia odpowiedniego planu leczenia.

Leczenie

Każdy plan leczenia dobierany jest indywidualnie do sytuacji klinicznej i oczekiwań pacjenta. Nie zawsze ból zęba oznacza potrzebę jego usunięcia, nie każdy ząb zniszczony musi trafić pod kleszcze.Po wnikliwej ocenie klinicznej, badań dodatkowych oraz możliwości, jakie daje mikroskop przedstawiamy szanse na leczenie i możliwe drogi postępowania.

Po przejściu do klinicznej fazy leczenia, pacjent jest układany w pozycji leżącej. Takie ułożenie jest z jednej strony wygodniejsze dla pacjenta, może obserwować wyświetlane na monitorach zdjęcia lub filmy, a z drugiej strony lekarz ma lepszy wgląd do jamy ustnej i pracuje z mniejszym obciążeniem kręgosłupa. Przekłada się to na mniejsze zmęczenie co implikuje lepszą jakość usług. Wszystkie zabiegi uznawane za bolesne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym nowoczesnymi środkami typu Ubistesin, Ubistesin forte czy Mepidont. Dzięki wyeliminowaniu bólu pacjent uzyskuje większy komfort psychiczny, a zabieg zostaje przeprowadzany szybciej i precyzyjniej.

Materiały dla pacjenta

Karta pacjenta

[wpgdprc "Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę."]

Dodatkowe informacje

Do Państwa leczenia używamy najlepszych dostępnych materiałów i sprzętów oraz możliwie najbardziej aktualnej wiedzy z dziedziny stomatologii. Wykonujemy naszą pracę z najwyższą starannością i w pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy udzielając na nią gwarancje. Masz pewność, że w wypadku problemów możesz liczyć na naszą pomoc.

Czas trwania gwarancji:

 • Implanty – 10 lat
 • Stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty) – 3 lata
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy) – 2 lata
 • Wypełnienie – 2 lata

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy.

Stosowane przez nas procedury mają na celu zapewnić Pacjentowi najwyższy poziom usług stomatologicznych. Wierzymy, że ustalony i zrealizowany z Państwem plan leczenia jest na dzień wykonywanych świadczeń możliwie najlepszym wyborem, jeśli chodzi o Państwa potrzeby, wymagania i możliwości. W ramach gwarancji możliwe jest usuwanie wad technicznych wykonanych prac, jednak jednym z podstawowych warunków skorzystania z gwarancji jest obowiązek przestrzegania przez pacjenta, co półrocznych wizyt kontrolnych i profesjonalnych higienizacji. Gwarancja nie dotyczy natomiast rezultatów samego leczenia, bo tych zagwarantować się nie da i prawo nie przewiduje takiej możliwości. Efekt leczenia zależy, bowiem od wielu czynników, w tym od zdolności regeneracyjnych pacjenta, które są indywidualne i nieprzewidywalne.

Warunki Gwarancji

Odpowiedzialność za długotrwałe efekty leczenia spoczywa również na Pacjencie. Gwarancja wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad, dzięki którym będziesz mógł być spokojny o zdrowie swoich zębów:

 • Badanie kontrolne wykonywane co 6 miesięcy (płatne według aktualnego cennika)
 • Utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej
 • Przestrzeganie zaleceń lekarza
 • Brak jakiejkolwiek obcej ingerencji w wykonaną pracę protetyczną
 • W wypadku leczenie implantologicznego konieczność wykonania kompletnego uzupełnienia implantologiczno-protetycznego oraz uzupełnienia pozostałych istniejących braków zębowych w przeciągu 6 kolejnych miesięcy celem uzyskania równomiernych kontaktów zębowych
 • Gwarancji nie obejmują prace tymczasowe oraz prace zakwalifikowane do braku gwarancji, a które zostały wykonane na życzenie Pacjenta

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • Nie przestrzegania warunków gwarancji
 • Nieszczęśliwych wypadków
 • Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • Schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, nikotynizm, alkoholizm)