MICHAŁS_1

Lekarz Stomatolog

Implantolog

Michał Sypień


Założyciel oraz współwłaściciel  Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Sypień s.c..Ukończył Śląską Akademię Medyczną w 2003r.


Specjalizuje się : Implantologia , Protetyka , Stomatologia Estetyczna i Mikroskopowa


Stomatologia jest dla niego pasją , w tym kierunku stale się szkoli i podnosi swoje umiejętności , uczestnicząc na licznych krajowych i miedzynarodowych kursach oraz konferencjach naukowych.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu głównymi celami są całościowe leczenie swoich pacjentów, diagnostyka funkcjonalna narządu żucia, leczenie zaburzeń okluzji jak i rehabilitacja stomatologiczna .

Ukończył jedną z najbardziej prestiżowych na świecie podyplomowych szkół stomatologicznych KOIS Center w Seattle w USA.

Absolwent oraz student wielu programów naukowych z zakresu implantologii, protetyki oraz implantoprotetyki :

Steigmann Institute w Heidelbergu,

Hürzeler/Zuhr Dental Education Institute w Monachium

Curriculum Bicon , Boston USA

Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie we Frankfurcie (program specjalizacji zawodowej objęty systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer System) gdzie w 2009r. uzyskał europejski tytuł implantologa.

Swoją pasje do stomatologii i fotografii łączy poprzez wykorzystywanie komputerowego projektowania uśmiechu DSD ( Digital Smile Design) w codziennej praktyce.

Jest autorem prac poglądowych z dziedziny chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz protetyki stomatologicznej.

Jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem w implantologii oraz certyfikowany wykładowca BICON Center Boston,  prowadzi szkolenia we własnym centrum szkoleniowym z tej dziedziny dla innych lekarzy chcących poszerzać swoje wiadomości.

Członek PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz ICOI – International Congress of Oral implantologists. Członek PASE Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej (PSSM).

Certyfikaty